Prawo rodzinne

Prawo rodzinne reguluje stosunki między członkami rodziny oraz kwestie związane z małżeństwem, rozwodem, opieką nad dziećmi, alimentami, adopcją i innymi zagadnieniami związanymi z życiem rodzinnym. Podstawowym celem prawa rodzinnego jest ochrona praw i interesów członków rodziny oraz zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa w ich relacjach. Jest to dziedzina prawa bardzo wrażliwa, ponieważ dotyczy najbliższych relacji między ludźmi i ma wpływ na ich życie codzienne oraz emocjonalne doświadczenia.

Pomagam Klientom w sprawach związanych z tą dziedziną prawa. Zapewniam porady prawne, prowadzę sprawy sądowe, reprezentuję Klientów oraz sporządzam wszelkie potrzebne wnioski.

ludziki z drewna

Zajmuję się sprawami z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, takimi jak:

  • sprawy o alimenty,
  • sprawy o opiekę,
  • sprawy o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem,
  • sprawy z zakresu kontaktów rodziców z dziećmi,
  • sprawy o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem,
  • sprawy adopcyjne,
  • sprawy rozwodowe,
  • sprawy o separacje,
  • sprawy o podział majątku wspólnego.