Prawo cywilne

Prawo cywilne jest jedną z głównych gałęzi prawa, która reguluje stosunki między osobami prywatnymi oraz podmiotami gospodarczymi. Jest to obszar prawa, który zajmuje się prawami i obowiązkami jednostek w ich życiu codziennym, a także reguluje kwestie związane z mieniem, umowami, odpowiedzialnością cywilną oraz ochroną dóbr osobistych.

Zapewniam pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego. Oferuję doradztwo prawne, a także prowadzenie spraw sądowych. Zajmuję się też sporządzaniem pism procesowych, czyli pozwów i wniosków, a także przygotowywaniem i opiniowaniem umów. Ponadto reprezentuję Klientów przed sądami. Obsługuję klientów indywidualnych, a także przedsiębiorców.

adwokaci z księgami

Pomagam w sprawach cywilnych, w tym sprawach takich jak sprawy spadkowe, obejmujące sprawy o nabycie i przyjęcie spadku, a także jego odrzucenie. Są to też sprawy o zachowek i obalenie testamentu. Prowadzę sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, tzn. odszkodowanie za błędy medyczne, osobowe i za szkody rzeczowe.

Nasz zespół składa się z doświadczonych prawników, dla których priorytetem jest zapewnienie najwyższej jakości usług prawnych. Działamy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, zapewniając pełną poufność i zaufanie. Serdecznie zapraszam.